De hiërarchie is een opklimmende rangorde, waarin niet alleen het lagere onderworpen is aan het hogere, maar waarin bovendien de activiteiten van iedereen gericht zijn op een top, op een centrum. Deze idee van convergentie is een essentieel punt. Neem een boom: waar is het hoofd? Je zult zeggen in de kruin. Neen, het hoofd van de boom zijn de wortels, die hem het leven geven. De boom is het omgekeerde van de mens, want het hoofd van de boom zit beneden in de grond. Als de takken, bladeren, bloemen en vruchten niet verbonden zijn met de wortels, verdort de boom en sterft hij.

Jezus heeft dit beeld gegeven in de parabel van de wijnstok en de ranken: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij verblijft, en ik in hem, draagt veel vruchten, want zonder mij kun je niets doen.’

Ook in de mens bestaat een hele hiërarchie, van de voeten tot aan de hersenen. Opdat het geheel harmonieus en evenwichtig zou zijn, is het nodig dat alle organen op hetzelfde doel gericht zijn, door zich met elkaar te verenigen en in te stemmen met een principe dat de top of het centrum is: de geest. Dan ontstaat er eenheid, en de eenheid is de eerste voorwaarde voor het leven.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. 9.