Wanneer je 's morgens wakker wordt, word je geboren op fysiek vlak, maar sterf je op astraal vlak. En wanneer je 's avonds inslaapt, sterf je op lichamelijk vlak, maar word je geboren op astraal vlak.

Zo gaat het ook met een kind: wanneer het op de wereld komt, wordt het hier geboren, maar sterft het aan de overkant: hier wordt het ontvangen met liederen en muziek en aan de overzijde woont men z’n begrafenis bij. Het omgekeerde is ook waar. Wanneer een mens hier sterft, vergezelt men hem met een begrafenisstoet, gesnik en in zwarte kleren, terwijl hij aan de overkant wordt ontvangen met trompetgeschal, want zij die hem ontvangen zeggen: ‘Eindelijk komt hij terug!’ Uiteraard wordt men daar niet met bloemen ontvangen, wanneer men zich op de aarde gedragen heeft als een bandiet. Ook hier kan het gebeuren dat sommige kinderen door hun ouders zonder veel vreugde worden onthaald. Maar dat zijn bijkomstige details. De wet zelf is waarachtig: het

leven in een bepaald gebied betekent de dood in een ander gebied. Wat hier verdwijnt, verschijnt elders en omgekeerd.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst.14.