Laat je innerlijke ongemakken nooit zodanig toenemen dat je ze niet meer kunt verhelpen. Neem het volgende beeld. Als je door onvoorzichtigheid je voeten in vloeibaar cement zet en nalaat ze terug te trekken omdat je aan iets anders denkt, zal de cement verharden en zelfs zo hard worden dat je in de val zit: men zal gereedschap moeten zoeken om het cement te breken en het is mogelijk dat je gewond raakt.

Welnu, zo gaat het er ook aan toe in het innerlijk leven: als men er niet in slaagt sommige vergissingen en gebreken snel te herstellen, is het te laat; het herstel kost zeer veel en kan nog andere schade veroorzaken.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 5 en 7.