Het water dat wij kennen en alle dagen gebruiken om ons te wassen, is een materialisatie van het kosmische fluïdum dat de ruimte vult. Door de gedachte is het mogelijk in verbinding te treden met dat fluïdum en zich te zuiveren door dit contact.

De eerste voorwaarde hiertoe is zich te wassen met het bewustzijn dat men via het fysieke water een element van spirituele aard raakt. Doe dus moeite je te wassen met kalme en harmonieuze gebaren, zo kan je denken zich bevrijden en het nodige werk doen. Concentreer je op het water, op de frisheid, de helderheid en de zuiverheid ervan, en je zult weldra voelen dat het in jou onbekende gebieden raakt, waar het transformaties teweegbrengt. Niet alleen zul je lichter en zuiverder zijn, maar je hart en verstand zullen gevoed worden met nieuwe, subtielere en levendigere elementen. Het fysieke water bevat alle elementen en krachten van het spirituele water. Men moet ze alleen leren wekken om ze te kunnen ontvangen.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 2 en 6.