Het kan gebeuren dat je beseft dat je de verkeerde weg hebt gevolgd, dat je negatieve krachten in jou hebt gediend door je te laten verleiden door kleine genoegens van voorbijgaande aard. Maak dan rechtsomkeer, verwijder je vlug uit die gevaarlijke gebieden waarin je verdwaald bent. Begrijp dat heel je toekomst afhangt van de gebieden, waarnaar je op weg bent.

De godsdienst leert ons dat God ons straft voor onze slechte daden en ons beloont voor de goede. Dat is enkel een manier om de zaken voor te stellen. Want in feite straft God ons niet en beloont hij ons evenmin. Wijzelf zijn het die door onze gedachten, gevoelens en daden kiezen, om in een of ander innerlijk gebied te gaan. En daarna moeten wij lijden, ofwel genieten wij van de prachtige omstandigheden van die gebieden. En het is helemaal niet hetzelfde, of men naar de gebieden van het licht, dan wel naar die van de duisternis gaat.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 11.