Men kan de filosofie van de materialisten bekritiseren, maar men kan niet ontkennen dat zij goed werk leveren. Die mensen zijn werkelijk helden! Zij hebben de enorme last van het werken aan de materie op hun schouders genomen, ze zijn actief, ondernemend en stoutmoedig; zij zijn in staat allerlei dingen te realiseren, waartoe de contemplatieven en mystici niet in staat zijn.

Nu komt het er niet op neer deze bevindingen op te vatten als een aanmoediging om het kamp van de spiritualisten te verlaten en het leger van de materialisten te gaan versterken. Het is goed om werken aan de aarde uit te voeren, maar zich inbeelden dat alleen de aarde bestaat, nee, dat is een vergissing. Want als de materialisten in het hiernamaals aankomen, zullen zij vaststellen dat ze volledig hulpeloos zijn, want ze hebben enkel voor de aarde gewerkt. Dit is de beste oplossing: word idealist waar het je filosofie betreft en materialist ten aanzien van je werk, om op materieel vlak een goede arbeider te zijn. Dat wil dus zeggen: juist kunnen denken en ook juist kunnen handelen.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 1 en 2 en ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 14 en 15.