Heel de plantengroei op aarde, dat wil zeggen ook de vruchten en groenten die wij eten, is doordrongen van negatieve krachten. De aarde is één groot kerkhof, overgoten met het bloed van mensen en doordrongen van hun wandaden. En omdat degenen die de velden en tuinen bewerken, het vaak zonder liefde doen en in een toestand van innerlijke opstandigheid, dringen hun gedachten en gevoelens door tot in de zaden, die dan de aarde en ook de vruchten vergiftigen.

Hoe nuttig zou het zijn opnieuw de kunst te leren van het bewerken van de aarde volgens de regels van de Ingewijden! Deze regels, die in sommige vroegere beschavingen bekend waren en gerespecteerd werden, hadden betrekking op het werk met de kosmische energieën. Het zaad dat in de grond geplant werd, kon deze energieën opvangen en aan de vruchten van de aarde het maximum aan voedzame en geneeskrachtige eigenschappen geven. Door onwetendheid scheppen de mensen voortdurend ongezonde leefomstandigheden.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 5.