In de muziek telt niet zozeer het intellectuele begrijpen, maar wat men voelt onder invloed van de klanken, de vibraties en de harmonie. Begrijpt men het lied van de vogels, van de watervallen of van de wind in de bomen? Nee, maar men is geboeid, verwonderd. Het is altijd beter liederen te zingen in de taal waarin zij geschreven werden; zelfs als men niets begrijpt, bestaat er toch een verband tussen de woorden en de muziek, en een vertaling vernietigt dat verband.

Muziek wordt niet geschreven om begrepen te worden, maar om gevoeld te worden. Zelfs als deze begeleid wordt door woorden, is hetgeen men voelt het belangrijkste. Indien het begrip en het gevoel samengaan, is dat natuurlijk nog beter, maar de gewaarwording blijft het belangrijkst.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. 6.