Jezus zei: ‘Als je niet sterft, zul je niet leven.’ Dat betekent, als wij niet sterven aan het lagere, instinctmatige en dierlijke leven, dat wij nooit het hogere leven, het leven van God Zelf zullen kunnen leven. Wij moeten plaats inruimen voor Hem, opdat Hij in ons zou komen heersen en alles organiseren, want Hij alleen is wijs, machtig en vol liefde.

Stel je voor dat je oplost in de oneindige ruimte, in de universele Ziel, en vraag aan God dat Hij in jou komt wonen. Geleidelijk zul je voelen dat Hij het is, die zich openbaart, die spreekt en werkt: jij blijft jezelf en tegelijkertijd ben je niet jezelf, je wilde verdwijnen maar je bent niet verdwenen, en bovendien ben je veel levendiger geworden dan voorheen... Alles klaart op, wordt beter, het echte leven begint te stromen, en je kent overvloed, pracht en vrijheid.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 8 en 16.