Alle menselijke wezens bezitten een ziel en een geest, die ook behoeften hebben. Vele mensen voelen die behoeften niet, want zij hebben deze uitgedoofd door zich over te geven aan een leven zonder ideaal. Maar die behoeften bestaan en soms manifesteren zij zich bij de mensen, zonder dat ze de taal ervan kunnen begrijpen. Geloven jullie dat jongeren, die drugs nemen – en zelfs volwassenen die zich de haren uitrukken bij dergelijke situaties – begrijpen dat het verlangen naar drugs een uiting, een noodkreet van de ziel is, die hongert naar het oneindige en die haar voedsel opeist?...

Want wat blijft er nog over voor de ziel in een maatschappij waar men ieder geloof in een goddelijke wereld vernietigt en waar men als enig ideaal het financiële of sociale welslagen voorstelt? Omdat men de ziel berooft van het spiritueel voedsel waaraan zij behoefte heeft om zich te kunnen verheffen in de oneindige ruimte, gaat zij op zoek naar dit voedsel in substanties zoals alcohol, tabak, drugs... Ja zeker, wanneer men aan de ziel niet het spirituele voedsel geeft waaraan zij behoefte heeft, probeert zij zich te behelpen met dit materiële voedsel, en dat is rampzalig.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 7.2.