Laten wij het voorbeeld nemen van een groot kunstenaar, een waarachtig helderziende, een geniaal wiskundige: zij bezitten een gave. En wat is een gave? Het is een entiteit, die haar intrek heeft genomen bij een mens, om zich via hem te openbaren. Uiteraard zullen onze tijdgenoten nooit toegeven dat talenten en bekwaamheden entiteiten zijn, die in de mensen wonen. Maar hoe verklaren zij dan dat het hun overkomt één of andere gave te verliezen? Juist, omdat het een gast was die wel bij hen wilde intrekken, maar omdat ze onaangename omstandigheden voor hem hadden geschapen door zich over te geven aan wanorde en begeerten, is dat wezen uiteindelijk vertrokken. Dat is reeds veel mensen overkomen die, in plaats van de schat die zij bezaten zorgvuldig te bewaren, deze verspeeld hebben door een leven van dwaasheden en intriges. Zij beeldden zich in dat hun talent iets was wat zij voor altijd verworven hadden. Nee, helaas is dat niet zo.

Als je je gaven niet wilt verliezen, als je deze wilt versterken of nog andere wilt verwerven, moet je voor de hemelse entiteiten een geschikt verblijf klaarmaken: vrede, harmonie en stilte. Alleen op die voorwaarde zullen zij in jou hun intrek nemen.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 4 en ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. 12.