Waarom heb je een bepaalde slechte neiging, een lichamelijk of geestelijk gebrek? Omdat je in je vorige levens nog geen onderricht had genoten en jezelf hebt laten gaan in het leiden van een onverstandig leven; al die vergissingen werden opgestapeld, gecondenseerd en zijn gestold als tumoren, en nu zit je met een weerbarstige materie. Wat doe je eraan? Gebruik de omgekeerde werkwijze en laat deze tumoren smelten door het vuur van de geest en door andere vormen en uitdrukkingen te scheppen die zuiverder en harmonieuzer zijn.

Om onszelf te transformeren, om een nieuwe vorm te geven aan ons temperament, onze neigingen, gewoonten en zelfs erfelijkheid, moeten wij het hemelse vuur aantrekken, aanroepen, het smeken neer te dalen, het onophoudelijk aanblazen en aanwakkeren, zodat het erin slaagt ons te doen smelten. En daarna kunnen wij met de gedachte onverpoosd werken, om in ons nieuwe vormen te scheppen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221.