Het gebeurt dat een man, wanneer hij ziet dat zijn vrouw kiest voor het spirituele leven om zich te vervolmaken, probeert haar daarvan te weerhouden, in plaats van zich te verheugen. Hij begrijpt niet dat hijzelf er voordeel bij heeft als zijn vrouw zich innerlijk verrijkt. En hetzelfde is waar voor een vrouw die zich wil verzetten tegen de spirituele ontwikkeling van haar man.

In feite kan men een ziel niet beletten naar het licht te gaan. De ziel is een dochter van God, niemand heeft er vat op. Natuurlijk is het nooit raadzaam dat de man of de vrouw plichten beginnen te verwaarlozen, onder het voorwendsel van de spiritualiteit. Integendeel, om de ander mee te voeren en te overtuigen, moet de persoon die zich tot het spirituele leven het sterkst voelt aangetrokken, zijn verstand en zijn hart gebruiken om harmonie te doen heersen, en vooral zijn partner geen afkeer van de spiritualiteit bezorgen door een fanatieke houding. In een koppel is het belangrijk dat partners zich bewust zijn van deze noodzaak. Enkel door tederheid, vriendelijkheid en geduld kan men de ander op de hoogte brengen en naar de Schepper leiden.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 99, 100, 109, 128 en ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 7.