Men ziet veel personen die zich verbinden met schepselen die hen afsnijden van de Hemel, die hun verhinderen zich met de sublieme wereld te verbinden, te bidden, te mediteren, te studeren en zelfs goed te zijn. Deze personen laten zich domweg beïnvloeden, zonder zelfs op te merken in welke afgrond zij binnenkort zullen worden gestort. Ja zeker, geen enkel onderscheid, geen enkel criterium!

Ik ben niet tegen verenigingen, vriendschappen, de liefde en het huwelijk... Maar banden smeden met iemand die je niet dichter bij de God brengt, die je niet verlicht, niet zuivert, niet veredelt... die liefdesbron vergeten, waaraan men zich dag en nacht kan laven, om te gaan drinken aan kleine moerassen en waterplassen, in de hoop op die manier vervuld en opgetogen te zijn, welnu, dat is onzinnig!

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 6.