Iedereen heeft zijn temperament en al naargelang de aard ervan, houdt hij van het een en verafschuwt hij het ander. Dat is normaal. Maar als hij geen beroep doet op een hoger element zoals wijsheid, zelfbeheersing of wilskracht, om alles te controleren en te richten, kan men hem voorspellen dat hij regelrecht op de afgrond afstevent, zonder enig risico zich te vergissen. Het spreekt vanzelf dat men bepaalde opwellingen heeft, iedereen wordt gedreven door instinctieve krachten. Of het nu van de maag, de darmen of de seks komt, er is altijd iets dat de mens drijft, maar dat is nog geen reden om zich te laten gaan.

Zeg daarom bij iedere opwelling die in je opkomt: ‘Laten we eerst kijken wat het zou geven als ik daaraan toegeef’. Zolang je bewustzijn niet ontwaakt is, zijn er uiteraard nog veel dingen die je kunnen plezieren; alleen zullen deze genoegens omslaan in leed, verbittering en spijt. De genoegens van een wijs en verlicht mens daarentegen blijven puur goud. Men moet zich dus niet alle genoegens of pleziertjes ontzeggen, maar wel hun natuur kennen en ze vervangen door genoegens en plezier van een betere kwaliteit, die zuiverder, edeler en heilzamer zijn.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 9 en ‘De lach van de wijze’, Izvor 243, hst. 10.