Omdat je enkele ontgoochelingen of tegenslagen hebt meegemaakt, gebeurt het wel eens dat je je afsluit en dat je je liefde en je enthousiasme verliest. Welnu, dat is niet verstandig, want dat verandert niets aan de gebeurtenissen die je droevig stemmen, en door deze houding beroof je jezelf bovendien van iets kostbaars. Bijgevolg word je dubbel benadeeld! Hoe groot de moeilijkheden of het verdriet ook zijn, niets kan rechtvaardigen dat je je laat gaan in negatieve gemoedstoestanden. Zeg je: ‘Maar ik bevind mij in die toestand, omdat mensen mij bedrogen en verraden hebben, het ligt niet aan mij...’ Toch wel, want je redeneert verkeerd, niemand dwingt je om in een dergelijke toestand te zijn.

Zelfs als mensen je hebben willen schaden, ben je nog niet verplicht hun boosaardigheid passief te ondergaan en aan dat ongemak bovendien het ongeluk toe te voegen zelf ongevoelig te worden. Je ziet dus dat je verkeerd redeneert! En als je de situatie niet herstelt, als je de hoop, de liefde en het geloof opgeeft, ben je dood. Nog voor je sterft, is de dood al aanwezig.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 1 en 9.