Het belangrijkste in al je activiteiten is het idee, het motief dat je doet handelen, het doel dat je wilt bereiken. De activiteit zelf is niet zo belangrijk; je hoeft je niet te bekommeren om de vraag of ze jou meer aanzien zal bezorgen of geld zal opbrengen. Wanneer je een spiritueel Onderricht volgt, is het mogelijk dat je de indruk hebt niet veel uit te richten, maar als je het volgt met het verlangen de idee van universele broederschap te voeden en te steunen, voeg je elke keer enkele elementen toe voor je toekomst, voor je evolutie, en dat verandert heel je bestemming. Gedurende lange tijd zul je misschien geen enkel resultaat zien, maar op een mooie dag zullen de zegeningen van alle kanten over jou neerstromen, want al wat je deed werd geregistreerd en je wordt ervoor beloond.

Mensen beoordelen je naar je materiële verwezenlijkingen, terwijl de Hemel je beloont of straft voor je beweegredenen. Bijgevolg is het van de Hemel dat je een beloning kunt verwachten voor alles wat je doet, door je in te zetten voor de idee van broederlijkheid.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 4.1