Je kunt niet ontsnappen aan het karma, maar je kunt het betalen op verschillende manieren. Het gebed is een vorm van betaling, want in het gebed leg je goud, dat wil zeggen, al het beste van je hart, je ziel en je geest. Je hebt spijt van je fouten en je belooft ze te herstellen door goede daden. Dan zegt de Hemel: ‘Aangezien hij berouw toont en het wil goedmaken, heeft hij het begrepen: laten wij zijn beproevingen verlichten.’

Want wat wil de Hemel? Dat wij ons verbeteren. Hij wil ons zeker niet verpletteren, waartoe zou dat dienen? De Hemel verlangt enkel dat wij bewuster en wijzer worden. Als wij bijgevolg stijfkoppen zijn, blijft hij ons beproevingen sturen. Maar als hij ziet dat wij de les begrepen hebben, zonder dat het nodig is alle beproevingen te ondergaan, volstaat dat voor de Hemel, die er immers niet op uit is ons te vernietigen.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 12 en ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221.