Sommigen vragen zich af hoe men een zwarte magiër wordt... In feite is dat heel gemakkelijk. Wie zijn slechte neigingen de vrije loop laat, wie voortdurend de wetten van de goedheid, de rechtvaardigheid en de liefde overtreedt, wie probeert te slagen op kosten van de anderen door hen te verdringen en te vernietigen, wel, zo iemand kan alleen maar een zwarte magiër worden. Dat is dus duidelijk.

Velen beelden zich in dat men een duivelse meester moet hebben, die de kunst van toverij en noodlottige bezweringen onderwijst, om een zwarte magiër te worden. Dat kan gebeuren, maar men heeft niet absoluut een meester nodig om een zwarte magiër te worden. Zonder meester, zonder iets, kan gelijk wie het worden; het volstaat dat men zich laat leiden door zijn lagere natuur. En hetzelfde is waar voor een mens die alleen maar denkt aan het helpen en verlichten van de ander. Zelfs als hij geen meester heeft om hem te onderrichten, is hij toch een witte magiër aan het worden.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 3.4.