De intuïtie is de waarachtige intelligentie, zij heeft geen behoefte aan onderzoek en berekeningen, haar begrip is ogenblikkelijk: zij doordringt alles met één enkele blik en zij deelt haar ontdekkingen aan je mee. De intuïtie is tegelijkertijd een gewaarwording en een inzicht. Men voelt de dingen aan op hetzelfde ogenblik dat men ze begrijpt. Het is dus een superieure intelligentie, die als eerste onmisbaar element het leven bevat. Terwijl iedereen nog aarzelt en twijfelt, heeft degene die deze intelligentie bezit en erin gelooft, onmiddellijk een duidelijk inzicht.

Zodra men de werkelijkheid begint te ontdekken zoals zij is, met haar twee aspecten – objectief en subjectief, uitwendig en inwendig – is men verbaasd vast te stellen hoe eenvoudig alles is.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 2.