Veel mensen klagen dat ze ziek en ongelukkig zijn... Men vertelt hun wat ze moeten doen, om een einde te maken aan hun betreurenswaardige toestand, maar zij antwoorden dat ze geen tijd hebben...

Ja, mensen zijn toch buitengewoon: wanneer men hun zegt wat ze moeten doen om hun evenwicht, vrede en geluk terug te vinden, hebben zij nooit tijd. Des te erger voor hen, want als zij geen tijd hebben om te bidden, te mediteren en oefeningen te doen, zullen zij tijd hebben om te lijden. Wanneer men geen tijd heeft voor het licht, heeft men tijd voor de duisternis. Wanneer men geen tijd heeft voor zijn gezondheid, heeft men tijd voor ziekte, om zich te blijven omkeren in zijn bed... dat staat als een paal boven water.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 5.