In het algemeen ontwaakt het astrale lichaam vanaf het veertiende jaar. Het astrale lichaam is de zetel van de emoties, de gevoelens, de passies en het is even goed ontwikkeld op negatief als op positief gebied, zodat het zich bij de jeugd openbaart zowel door de behoefte te revolteren en te vernietigen, als door de behoefte te beminnen.

Uiteraard vindt men bij zeer jonge kinderen voor de leeftijd van veertien jaar ook al neigingen tot aantrekking of afstoting, maar niet zo uitgesproken. Vanaf veertien jaar overheerst het gevoel, het is de motor, het deelt de lakens uit. Als jongeren op iemand verliefd worden, mag je elke mogelijke uitleg geven aan die jongen of dat meisje om ze ervan te weerhouden, er is niets aan te doen: ze worden geleid door hun gevoel, ze luisteren niet en geven hals over kop uiting aan dat gevoel. Of als zij toch luisteren en zich onderwerpen, uit vrees, gehoorzaamheid of respect voor de volwassenen, behouden zij inwendig toch hun gevoel, want het gevoel blijft overheersen.

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203, hst. 4 en ‘Een toekomst voor de jeugd - jongeren en spiritualiteit’. Izvor 233, hst. 1 en 19.