Zie je dat houtvuur branden?... Het vuur leert ons hoe we ons kunnen onthechten van al wat materieel en grof is: onze omhulsels, onze harnassen.

Alle zonne-energie die in de bomen opgestapeld werd en die de ziel vormt van de bomen, bevrijdt zich uit de vorm waarin zij opgesloten was en keert terug naar de hemelse gebieden. De ziel vindt haar vaderland terug en om zich te bevrijden, heeft zij het vuur nodig. Het vuur opent die duizenden uitwegen waarlangs de ziel van de boom ontsnapt. De geluiden, het geknetter dat men hoort, zijn de taal van de bevrijding. Waar de uitweg moeilijker afgedwongen wordt, moet de ziel harder slaan en al die knallen zijn de triomfkreten van de ziel die zich bevrijdt.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor reeks 211, hst. 6 en ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 11.5.