Het geluk dat mensen zoeken, is altijd gekoppeld aan bezittingen: huizen, geld, decoraties, ofwel vrouwen, kinderen. Zolang zij deze niet bezitten, kunnen mensen zich niet gelukkig voelen. Hun geluk hangt af van wat zij bezitten en als zij hun bezit verliezen, is het een ramp. Maar als je erin slaagt op een dag te ontdekken wat het echte geluk is, zul je voelen dat het in feite van geen enkel voorwerp, van geen enkel bezit, van geen enkel wezen afhangt. Het geluk komt van boven en je bent verbaasd jezelf voortdurend in die wonderbare bewustzijnstoestand aan te treffen... Je bent blij zonder te weten waarom je gelukkig bent. Dat is het echte geluk.

De dag dat je ertoe komt in de oceaan van universele harmonie te baden, zul je geen behoefte meer hebben wat dan ook te gaan zoeken voor je geluk, want je zult er voortdurend in ondergedompeld zijn. Het is als de ademhaling: inademen, uitademen... inademen, uitademen... Ja, het geluk is zoals de ademhaling van de ziel.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 7.