Het leven doet zich aan ons voor als een opeenvolging van problemen die wij moeten oplossen. Wie probeert deze problemen te ontlopen in plaats van zich in te spannen om ze op een eerlijke manier op de lossen, zal weldra voor onoverkomelijke moeilijkheden staan. Waarom? Dat is heel eenvoudig. Je bent naar school geweest, nietwaar? En daar heb je grammatica, wiskunde, enz. gestudeerd. Voor ieder vak heb je oefeningen gemaakt. Neem bijvoorbeeld wiskunde: stel je een leerling voor die reeds vanaf de eerste les de oefeningen verwaarloost. Hij beschikt niet over de nodige elementen om de volgende lessen te begrijpen. Wat kan hij doen? De situatie zal moeilijker en moeilijker worden voor hem tot op het ogenblik dat hij er niet meer uit komt. Hetzelfde is waar voor de problemen die het leven ons voorschotelt: ieder probleem dat wij goed hebben opgelost, geeft ons de elementen om de volgende problemen in de beste omstandigheden aan te pakken, want de inspanningen die wij hebben geleverd, dragen vrucht: bij iedere oefening worden wij omzichtiger, geduldiger en sterker.

Dit moet klaar en duidelijk zijn: je kunt de problemen slechts ogenschijnlijk ontvluchten, zoals een leerling die spijbelt. Want in feite zijn onopgeloste problemen evenveel obstakels die op je weg blijven liggen en weldra bevind je je voor een onoverkomelijke hindernis.

Zie ook ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. 5.