De wetenschap van de toekomst wordt die van het licht en de kleuren. Want het licht, deze substantie die schijnbaar zo zwak en onschadelijk is, vormt in feite de grootste kracht die er bestaat in het universum: zij heeft heel de schepping in beweging gezet.

Dankzij het licht leven de stenen, de planten, de dieren, de mensen en draaien de werelden. De eerste woorden van het Evangelie van de apostel Johannes drukken dit uit: ‘In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Al wat bestaat is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.’ Ja, al wat bestaat is afkomstig van dat oorspronkelijke licht, het Woord.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. 1.