De vergissing van veel spiritualisten is, dat zij aan hun activiteit geen solide basis geven. Zij beginnen eraan zonder enige voorbereiding en zij geloven dat het volstaat ernaar te verlangen, opdat de onzichtbare wereld zich aan hen zou openbaren, opdat de engelen hen zouden dienen en opdat alle macht in hun handen zou vallen. Welnee, helaas niet.

De waarachtige spiritualist bereidt zich twintig of dertig jaar voor en misschien zal hij op een dag, ineens, alles verkrijgen wat hij verlangt. Het is de voorbereiding die lang duurt op spiritueel gebied. Maar de mensen bereiden zich niet voor en zij blijven diep vanbinnen om het even welke obsessies onderhouden... Van tijd tot tijd mediteren zij natuurlijk een beetje, zogezegd, en dat is voor hen voldoende. Voor hen misschien wel, maar in feite volstaat het niet. Want er moet aan bepaalde voorwaarden vooraf voldaan worden en alleen door aan die voorwaarden te voldoen, zullen zij ontdekken dat het spirituele werk waarachtig resultaten geeft.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 2 en 4.