Het beeld van de ruiter te paard is heel betekenisvol. De ruiter stelt de geest van de mens voor en het paard zijn fysieke lichaam. Ieder van ons is dus tegelijk paard en ruiter. En zoals de ruiter zijn paard moet verzorgen, moeten ook wij ons lichaam verzorgen, het goed gezond houden, het laten werken zonder het uit te putten. De toestand van het paard kennen, weten of de ongemakken of zwakheden afkomstig zijn van het paard zelf of van jou, de ruiter, vereist veel onderscheidingsvermogen. Je bent vermoeid? Vraag je af of deze vermoeidheid fysiek of psychisch is. Je hebt goed gegeten, je fysieke lichaam is voldaan en toch heb je nog honger. Wie heeft honger, je lichaam of jij? Een andere keer heb je geen enkel hongergevoel, hoewel je niets hebt gegeten en je lichaam zeker behoefte heeft aan voedsel.

Deze tegenstrijdigheid kan zich ook voordoen op het vlak van de liefde: je lichaam vraagt niets meer, maar jij wilt nog wat of omgekeerd. Jij wilt niets, maar je lichaam vraagt ernaar. Soms voert je rijdier je mee in een ongeluk, ondanks je aansporingen om dit te vermijden. Ofwel vindt het paard een uitweg om zijn meester te redden, want het heeft een gevaar geroken dat de ruiter niet had opgemerkt. Ja, hier wordt je een uitgebreid onderwerp aangeboden om over na te denken.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 2, 13, 14.