Boekenwijsheid is een materiaal, een rijkdom, waarom zou men ze dus niet verwerven? Maar wat je moet wantrouwen zijn de gevolgtrekkingen. Ja, sta wantrouwig tegenover de conclusies, die de geleerden en filosofen hebben getrokken uit al dat materiaal waarover zij beschikten. Na jaren van studie en navorsing beweren die grote denkers, die grote professoren, dat zij tot het besluit zijn gekomen dat het universum het resultaat is van toeval, dat er geen enkele orde bestaat in de schepping, dat de ziel en de religie uitvindingen zijn die men moet verwerpen, dat de aarde een strijdtoneel is, waar iedereen met hand en tand moet vechten om niet verscheurd te worden door zijn buurman, enzovoort... Luister uit nieuwsgierigheid naar deze theorieën als je wilt, maar laat je er niet door beïnvloeden.    

Trouwens, hoe vaak in de loop der eeuwen hebben geleerden en filosofen hun conclusies reeds veranderd! Waarom zou men zijn leven dan grondvesten op zo’n wankele basis? Alle kennis moet ons naar God leiden, naar het begrip van de zin van het leven. Als de kennis ons van God en de zin van het leven afsnijdt, kan men deze beter terzijde laten.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 6.