Voor de meeste mensen is de liefde een gevoel, een passie, een koorts, een ziekte... en zelfs een ongeneeslijke ziekte! Nee, de waarachtige liefde is niets van dat alles: het is een bewustzijnstoestand die bereikt wordt door degene die een lange tijd de weg van de vervolmaking van zichzelf bewandeld heeft. Het is de beloning die gegeven wordt aan degene die begrepen heeft dat hij pas echt gelukkig kan worden door iedere dag dichter bij de wereld van de zuiverheid, de harmonie en het licht te komen, dat wil zeggen de wereld van God Zelf.

Aangezien God de bron van de liefde is, ontvang je het grootste geschenk dat je kunt ontvangen: voelen dat je in staat bent je liefde uit te breiden tot heel de wereld, tot alle schepselen, tot heel de schepping. Je bent in staat al je gevoelens en gedachten niet langer te concentreren op één enkel menselijk wezen, met de verwachting dat hij of zij al je behoeften zal voldoen, wat onvermijdelijk leed en ontgoochelingen met zich meebrengt. Iedere dag kom je dichter bij de goddelijke liefde, die als enige je hart en je ziel kan vervullen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221.