Voor het evenwicht van de schepping heeft God voorzien dat ieder schepsel over het nodige beschikt, om in leven te kunnen blijven. Wanneer mensen elkaar te lijf gaan en van kant maken, werken zij bijgevolg de Schepper tegen. Dat God iedereen verschillend heeft geschapen, mag niet als voorwendsel dienen om elkaar te bestrijden. En niemand heeft het recht God te misbruiken als rechtvaardiging voor zijn haat jegens een ras of een volk of voor zijn verlangen een sociale klasse te onderwerpen. Alle levende wezens komen uit God en Hij lijdt eronder als Hij ziet dat zij elkaar verscheuren.

Mensen hebben de filosofie van het separatisme aanvaard in naam van zogenaamde hogere belangen, maar die in feite enkel door hun egoïsme ingefluisterd worden. De verdediging van die belangen zal hen naar de ondergang leiden, omdat zij ingaan tegen de schepping in haar geheel. Ja, de echte belangen van de mensen vallen samen met die van de Godheid. Alleen de overeenstemming van de belangen van de mens met die van God brengt zegeningen voor iedereen tot stand.

Zie ook ‘In naam van de Duif; innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. 1, 2, 8.