Je meent dat je het recht hebt je sympathieën en antipathieën te volgen. Nee, want op die manier blijf je de conflicten rond jou voeden en blijf je hangen in de lagere astrale gebieden. Geloof maar niet, zoals velen doen, dat je gevoelens van sympathie en antipathie veroorzaakt worden door je intuïtie en helderziendheid met betrekking tot de mensen...

Nee, die aantrekking of afstoting hebben een fysieke, biologische oorsprong en helemaal geen spirituele. Een persoon bezit in de structuur van zijn fysieke lichaam, van zijn gezicht, elementen die in overeenstemming of in tegenstelling zijn met bepaalde elementen die behoren tot jouw eigen biologische structuur, en daarom voel je je aangetrokken of afgestoten door die persoon. En als je de moeite neemt na te denken en de kwestie goed te bestuderen, is het best mogelijk dat je ernstige gebreken ontdekt bij degenen die je zo sympathiek vindt, en anderzijds deugden en kwaliteiten bij degenen tegenover wie je een zekere antipathie ervaart.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, p. 99, 105, 128, 157.