Net zoals het heelal, wordt het menselijk wezen beheerst door wetten en wie tegen deze wetten ingaat, wordt vermorzeld. Helaas ziet men in heel de wereld slechts mensen die zich inbeelden, dat zij met welke gedachte dan ook en met om het even welk gevoel of plan zullen slagen. Nee, het loopt zeer slecht af. Je zult zeggen dat het niet hun fout is, aangezien niemand hen onderwezen heeft. Zeg liever dat zijzelf er niet op uit waren onderwezen te worden.

Wanneer je oprecht zoekt, komt het licht. Wanneer je een leraar zoekt, zal hij komen. Maar de meeste mensen zoeken vooral bevrediging van hun verlangens en hun grillen en bij dat zoeken stoten zij op krachten die hen vernietigen. Tot nu toe heeft nog nooit iemand zich kunnen verzetten tegen de machten van het universum, tegen de golven en stralen die het doorkruisen. Men denkt: ‘Ik tart alle wetten, ik zal slagen, ik zal hebben wat ik wil.’ Nee, men zal worden verpletterd.

Zie ook ’De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 5, 6, 7.