Sommigen vragen zich af waarom de Hemel niet besluit zelf tussenbeide te komen, om de wereld te veranderen? Hij zou dat zeker kunnen doen, maar zonder de instemming en de goede wil van de mensen zou het nutteloos zijn: zij zullen het niet begrijpen, zij zullen het niet waarderen en al vlug zullen zij die orde, gevestigd door de Hemel, vernietigen.

Als het verlangen naar verandering echter van de mensen zelf komt, als zij door het leed en de lessen die zij hebben gekregen, werkelijk de toestand willen verbeteren, zal de onzichtbare wereld andere krachten, andere stromen en andere energieën vrijmaken. Op dat ogenblik kunnen echte veranderingen plaatsvinden. Maar de aanzet moet van de mensen komen, zij moeten beslissen samen aan het werk te gaan om de tussenkomst van de kosmische krachten te verkrijgen. Als zij er niet op aandringen, zal er niets gebeuren. De sublieme Intelligenties zullen nooit beslissen zich te bemoeien met de zaken van de mensen, als zij het niet zelf vragen.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 1, 3, 4 en ‘De vrijheid, overwinning van de geest’ Izvor 211, hst. 3.