Voordat je een belangrijke beslissing gaat nemen, gebeurt het soms dat je in de war bent, omdat er teveel tegenstrijdige zaken in je opkomen: je voelt je in een bepaalde richting getrokken, daarna in een andere, dan weer in een derde... Te midden van die wanorde kun je niet helder zien en het is dus niet het ogenblik een beslissing te nemen, want alle voorwaarden zijn aanwezig waarin vergissingen worden begaan.

Neem liever de tijd om tot rust te komen en te bedaren, want alleen in de stilte van de gedachten en gevoelens zul je het antwoord van je hoger Zelf, van de Geest, ontvangen. Die stilte is de bron van duidelijkheid, helderheid, zekerheid, en die stilte heb je dus nodig om de juiste beslissingen te nemen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 2, 3, 7, 8.