Alleen zij die van elkaar houden, weten werkelijk wat de stilte is. De kracht van hun gevoel vervult hen zodanig dat woorden tekortschieten; en daarom zitten zij daar zonder iets te zeggen, maar zij ervaren het meest intense leven. Alleen duurt die liefde meestal niet lang, zij weten niet hoe ze die kunnen verlengen, en op een dag is de stilte, die tussen hen heerst, die van de onverschilligheid, de wrevel en zelfs de haat. Waarom? Omdat zij hun liefde op een egoïstische en beperkte manier hebben beleefd: zij hebben zich op elkaar geconcentreerd, en onmiddellijk hebben zij al het beste dat zij bezaten, aan elkaar gegeven.

Als je wilt dat je liefde blijft duren, moet je eraan denken jezelf te vernieuwen door elke dag op zoek te gaan naar nieuwe rijkdommen, een nieuwe schoonheid, een nieuw licht.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw - spirituele galvanoplastiek’ Izvor 214, hst. 4, 5, 6 en ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205.