De meeste spiritualisten denken, omdat zij het subliemste ideaal hebben gekozen, dat zij dit kunnen realiseren zonder hindernissen te ontmoeten. Nee, dat is onmogelijk. Om het doel te bereiken, moet men altijd langs wegen gaan die bezaaid zijn met obstakels. Zelfs Jezus is na zijn dood door de Hel gegaan, alvorens terug te keren bij zijn Vader. En in de sefirotische Boom moet je, om van Malkuth (de aarde) naar Tifereth (de zon) te gaan, langs Jesod (de maan) komen, waarvan het lagere gebied een plaats is waar alle gevaren dreigen.

Als je naar de Hemel wilt gaan, word je eerst belaagd door de Hel, want men kan geen lichtend en goddelijk idee realiseren, zonder tegenstand te ontmoeten, zonder te strijden en te lijden. Indien iemand in een keer slaagt in een grandioze, goddelijke onderneming, heeft hij al veel geleden in vorige incarnaties, zodat hij nu de kwaliteiten bezit, om in dit leven onmiddellijk te slagen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 9 en ‘De lach van de wijze’, Izvor 243, hst. 10. Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 2.6.