De geboorte van het goddelijk Beginsel in jou is een innerlijke gebeurtenis, waarin je je niet kunt vergissen. Alsof de Hemel voor jou openligt, voel je de aanwezigheid van een ander wezen dat je steunt, verlicht, beschermt en blij maakt. Zelfs in de verschrikkelijkste omstandigheden, op het moment dat je de wanhoop nabij bent, voel je dat dit wezen er is en dat je geholpen wordt.

Ja, het is de gewaarwording van een aanwezigheid, van een contact dat nooit verbroken wordt. Alsof je vlakbij de vlam van een lamp bent, die nooit uitdooft. Zodra je haar nodig hebt, kan zij je al het licht en de warmte geven die je verlangt, maar zelfs als je haar niet gebruikt, is zij altijd aanwezig en staat zij ter beschikking.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 9.