Hoe handelt iemand die van zijn gezin houdt in geval van nood? Hij neemt de beslissing naar het buitenland te vertrekken om geld te verdienen. Terwijl iemand anders die niet dezelfde liefde heeft, ook niet de moed opbrengt te vertrekken. Schijnbaar laat de eerste zijn familie in de steek, maar het is om ze te helpen: hij gaat geld verdienen in het buitenland en wanneer hij weerkeert, is iedereen gelukkig. Terwijl degene die zijn familie niet heeft willen verlaten, deze in armoede laat leven en hijzelf erbij.

Laten wij dit nu vertalen. De waarachtige vader en de waarachtige moeder zullen beslissen hun gezin voor minstens enkele ogenblikken achter te laten en naar het buitenland te gaan, dat wil zeggen naar de goddelijke wereld waar zij rijkdommen kunnen verzamelen. En wanneer zij terugkeren, zal iedereen ervan genieten. Wie dit niet begrijpt, blijft met zijn gedachten voortdurend gefixeerd op zijn gezin. En noemt hij dat liefde? Maar wat kan hij voor het gezin doen met zulke liefde? Niet veel zaaks, enkele kruimeltjes, enkele beschimmelde korsten die nog in de kast lagen. De waarachtige vader en moeder gaan naar het buitenland, dat wil zeggen dat zij zo vaak mogelijk enkele ogenblikken uittrekken, om zich te verbinden met de Hemel.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. 3, 5, 9, 12 en ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. 11.

Geneeskrachtige planten hebben water nodig, om al hun heilzame eigenschappen af te staan. Je laat ze koken, trekken, weken... En daarna drink je het water. De planten zelf eet je niet, je stelt je tevreden met het drinken van het water waarin de planten gedompeld werden. Dit bewijst dus dat het water doordrongen is van de krachten die de plant bezat. Deze absorberende eigenschap van het water moet je ook kennen om je psychisch leven te beïnvloeden.

Wanneer je buitengewoon vermoeid bent, neem dan een bad of was enkel je handen met het bewustzijn dat het water je vermoeidheid zal wegnemen: je zult je bevrijd voelen. Doe hetzelfde als je je verward, droevig of ongelukkig voelt: het water zal je zorgen en verdriet met zich meenemen. Wanneer je daarentegen een moment van bijzonder geluk, inspiratie of vreugde beleeft, wacht dan enkele uren alvorens je te wassen, zelfs de handen, en neem vooral geen douche of bad. Want zoals het water de negatieve elementen opslorpt, bezit het ook de eigenschap de positieve en weldadige elementen te absorberen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel 11.4.

Wanneer je je verwijdert van de zon, voel je kou en duisternis en je vitaliteit neemt af. Als je dichter bij de zon komt, nemen het licht, de warmte en het leven toe. Het is dus heel eenvoudig: alle schepselen die zich verwijderd hebben van de spirituele zon, van God, hebben geen licht, warmte of leven meer. Bijgevolg zullen hun gedachten, gevoelens en handelingen daarna de weerslag van deze tekorten vertonen. Al degenen die daarentegen de weg naar de Godheid opnieuw inslaan, ontvangen licht, warmte en leven, en zij verrichten wonderen.

Helaas ziet men meer en meer kranten, tijdschriften en vooral boeken verschijnen die de mensen verwijderen van de Bron, die het geloof, de moraal, de zin voor het heilige en het goddelijke vernietigen. Lees deze dus, als je wilt, uit nieuwsgierigheid, maar laat je er niet door beïnvloeden. Richt al je aandacht op andere boeken, en vooral op datgene wat het meest lezenswaard is: het boek van de natuur. Het zal je leren hoe je dichter bij de spirituele zon kunt komen om haar licht, haar warmte en haar leven te ontvangen.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur’, Izvor 216, hst. 1 en 3.

Veel mensen klagen dat ze ziek en ongelukkig zijn... Men vertelt hun wat ze moeten doen, om een einde te maken aan hun betreurenswaardige toestand, maar zij antwoorden dat ze geen tijd hebben...

Ja, mensen zijn toch buitengewoon: wanneer men hun zegt wat ze moeten doen om hun evenwicht, vrede en geluk terug te vinden, hebben zij nooit tijd. Des te erger voor hen, want als zij geen tijd hebben om te bidden, te mediteren en oefeningen te doen, zullen zij tijd hebben om te lijden. Wanneer men geen tijd heeft voor het licht, heeft men tijd voor de duisternis. Wanneer men geen tijd heeft voor zijn gezondheid, heeft men tijd voor ziekte, om zich te blijven omkeren in zijn bed... dat staat als een paal boven water.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, Verz. werk deel 13, hst. 5.

Hoe vaak hoort men zeggen: ‘Als God bestond, als er rechtvaardigheid bestond in de wereld, zouden de goeden beloond en de slechten gestraft worden.’ In werkelijkheid worden de goeden beloond en de slechten gestraft, maar dat gebeurt niet onmiddellijk. Waarom? Indien de wetten de mensen onmiddellijk zouden straffen voor hun fouten, zouden zij vernietigd worden en zich zelfs niet kunnen verbeteren. Als men hun daarentegen veel tijd geeft en hun ondertussen enkele kleine ongemakken stuurt die hen doen nadenken, krijgen zij de kans hun fouten te herstellen. En wie goeddoet, wordt evenmin meteen beloond, want anders zou hij zich laten gaan en op dat moment zou hij alle wetten overtreden. De Hemel laat hem dus sterker worden, zodat hij steviger in zijn schoenen staat en zichzelf kent, om te zien tot welk punt hij doorgaat met goed te handelen.

Er bestaan dus redenen voor de traagheid waarmee de goddelijke wetten zich openbaren, maar dat het goede het goede voortbrengt, is absoluut zeker, en dat het slechte... zeer slecht eindigt, evenzeer.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 5, 6 en 7.