Observeer jezelf wanneer je van iemand houdt: alleen al de aanwezigheid van dat gevoel in jou zet je ertoe aan op een bepaalde manier te denken en te handelen, en niet alleen ten opzichte van die persoon. Met alle wezens in je omgeving en zelfs met de natuur heb je een andere relatie, omwille van dat gevoel in jou.

De liefde is een kracht die op je inwerkt, op je denken, op je wil, zelfs op je lichaam, zij geeft je enorme mogelijkheden. De liefde is als benzine: wanneer je benzine in de tank van je wagen hebt, kun je rijden; maar als de benzine ontbreekt, waar ga je dan heen?

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. 2, 14 en 19.

Er zijn zoveel mensen die altijd maar bezig zijn met klagen dat hun iets ontbreekt, dat men bij hen nog in het krijt staat, dat men niet van hen houdt, dat men niet aan hen denkt, dat de anderen slechte bedoelingen hebben... Maar waarom geven zij zich er geen rekenschap van dat zij met hun egoïsme en hun onterechte eisen bezig zijn iedereen in hun omgeving te ontmoedigen? Zij hebben er behoefte aan geholpen, gesteund en bijgestaan te worden... Akkoord, maar laten zij beseffen dat dit dermate egoïstische streven naar geluk hen nergens zal brengen.

Al degenen die er alleen maar aan denken ‘het laken naar zich toe te trekken’ en zich inbeelden dat heel de wereld om hen moet draaien, bereiden zich voor op een leven vol ontgoochelingen en leed. Om gelukkig te zijn, komt het eropaan een dienaar te worden.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst 15.

De vroegere volkeren wisten door te dringen in de geheimen van de natuur: zij stonden bijvoorbeeld stil bij een bron en zij bleven lange tijd kijken hoe het levendige, heldere en frisse water stroomde, en zij bleven ook luisteren naar het murmelen. Zo kwamen zij geleidelijk in contact met de ziel van het water, de ziel van de bron. En zij deden hetzelfde met het vuur, de Hemel, de bomen: zij luisterden, zij aanschouwden.

Ook jullie kunnen aandachtig worden voor de taal van de natuur. Het maakt niet uit, ook al heb je de indruk dat je niets begrijpt; het belangrijkste is dat je je opent, want zo bereid je subtiele centra voor, die je op een dag in contact zullen brengen met het leven van de natuur.

Zie ook ‘Geheimen uit het boek van de natuur’, Izvor 216.

Alle ziekten, welke dan ook, vinden hun oorsprong in vreemde elementen, die wij hebben toegelaten in ons fysieke en psychische organisme. En aangezien deze elementen vreemd zijn, veroorzaken zij ongemakken. Het volstaat ze te verwijderen en alles wordt hersteld.

Daarom is de zuiverheid zo belangrijk voor de mentale en lichamelijke gezondheid van de mens, en betekent zuiverheid het verwijderen van ieder element, dat de goede werking van het organisme ondermijnt. Helaas sluiten de mensen hun oren, zodra het gaat over zuiverheid. Zuiverheid is een begrip dat hen bekrompen en ouderwets lijkt, alleen goed om in kloosters gerespecteerd te worden. Zodoende laten zij om het even wat in zich toe: moeilijk verteerbaar voedsel, een vervuilde atmosfeer, duistere gedachten en chaotische gevoelens. Wanneer zullen zij begrijpen dat deze onzuiverheden allerlei storingen in hen teweegbrengen? Laten zij aan de zuiverheid gaan werken en zij zullen gezonder, verstandiger, wijzer en sterker zijn.

Zie ook ‘De Mysteriën van Jesod – grondslagen van het spirituele leven’, Verz. werk deel 7, hst. 1.

Onze gedachte is een buitengewoon subtiele materie die de eigenschap bezit de ruimte te doorkruisen met een snelheid, hoger dan die van het licht. Het is dus mogelijk de gedachte te gebruiken, om elementen uit het universum op te vangen, om ermee naar de zon te gaan, zich te verbinden met hemelse entiteiten, bij hen kracht en licht te putten en openbaringen te ontvangen.

Als je de gewoonte aanneemt alle dagen dit werk met de gedachte te doen, zul je voelen dat je werkelijk een goddelijk leven begint te leiden.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 1, 4, 5, 7.