Sommige personen zijn me om raad komen vragen voor hun beroepskeuze. Zij aarzelden: dienden zij zich in een bepaalde richting te begeven waar ze veel geld zouden verdienen, of een minder winstgevend beroep kiezen dat hun meer tijd zou laten, om nog andere zaken te doen?...

Als leraar dien ik niet te zeggen wat iemand moet doen, maar hem enkel de gevolgen van zijn keuze uit te leggen; daarna is het aan hem om te beslissen. Ziehier wat ik dus antwoord: veel geld willen verdienen is niet slecht, maar alles hangt af van wat je wilt realiseren. Als je ideaal bestaat in wat men gewoonlijk noemt ‘slagen in het leven’, dat wil zeggen macht en invloed verwerven, wel, zorg er dan voor dat je veel geld verdient! Maar als je het ideaal koestert vooruit te gaan op de weg van het innerlijk leven, heb je niet zoveel geld nodig, maar vooral vrijheid en tijd voor spirituele activiteiten. Aan jou dus de keuze!

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VII