De grootste vergissing van mensen bestaat erin dat zij zich altijd inbeelden dat het voor hen voordeliger is zich af te scheiden van de universele harmonie. Zij geloven dat ze machtiger, vrijer, rijker en gelukkiger zullen zijn, als ze weigeren zich te onderwerpen aan de wetten van de natuur. Niets is minder waar. Zij beseffen niet dat de ware macht, het ware geluk erin bestaat in harmonie met het universum te kunnen treden en die symfonie van de hele natuur te horen waar alles zingt: de bossen, de rivieren, de sterren...                                      

Deze kosmische symfonie noemt men de muziek van de sferen. Om deze muziek van de sferen te kunnen horen, moet je ertoe komen heel je wezen te harmoniseren, alle organen, alle cellen van je organen, en dit door een nauwgezet en diepgaand werk. Op het ogenblik dat de kleinste deeltjes van je wezen in eenklank trillen, zal de symfonie van het universum aan jou geopenbaard worden.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II en VI