Voor de meeste mensen is al wat bestaat in het universum verstoken van intelligentie en waarachtig leven, behalve zijzelf. Is de mens, die dwerg, dus de enige die levend is en kan denken?... Nee toch, dat is fout en deze waanidee is er de oorzaak van dat de dood zich sedert eeuwen reeds vestigt in de beschaving, in de mentaliteit van de mensen. Daarom, als je werkelijk levend en verstandig wil zijn, wek dan alles in je omgeving tot leven: stenen, bomen, bergen, de hemel, de zon... Geloof dat alles levend is, dat alles intelligent is en zelfs meer dan jij, want op dat ogenblik zul je eindelijk vooruitgaan. Dat is de psychologie van de Ingewijden.                               

Zolang mensen zich inbeelden dat zij de enige denkende schepselen zijn en dat heel de rest van het universum niet denkt, niets begrijpt, niet gevoelig is, zullen zij geen enkele vooruitgang boeken. Denk daarentegen dat de zon een intelligent en levend wezen is, en zij zal je onderwijzen. Dat is een waarheid, die heel de wereld op een dag zal moeten erkennen.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani nr. 3, deel II.7 en deel IV.14