In hun onderlinge relaties voelen mensen zich altijd gedreven om problemen met geweld op te lossen. Hierdoor wordt alles echter nog ingewikkelder en de sfeer wordt verpest, want door hun houding dagen zij bij de anderen de lagere natuur uit, dat wil zeggen het verlangen weerstand te bieden, terug te slaan of de tegenstander zelfs te vernietigen. Geweld roept altijd vijandigheid op en mondt uit in jaren en eeuwen geruzie, zonder dat men ooit tot een oplossing komt.

De oplossing bestaat erin blijk te geven van goedheid, liefde en nederigheid. Alles wordt zeker niet onmiddellijk opgelost, want als je je vriendelijk en nederig opstelt, denken de anderen in het begin dat je zwak en dwaas bent en zij profiteren ervan om je te vertrappen. Maar na enige tijd beseffen zij dat je houding niet wordt ingegeven door zwakheid maar integendeel door een grote spirituele kracht, en dan gaan zij zich meer verzoenend opstellen en komt alles in orde.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. VII