Over het algemeen denkt men er niet aan hoe belangrijk het is de tevredenheid te cultiveren. Mensen leven in een toestand van kritiek, onvoldaanheid, opstandigheid, zonder te beseffen dat deze ontevredenheid in feite de uitdrukking is van een gebrek aan liefde. Nochtans mag tevredenheid niet gebaseerd worden op het gevoel, want het hart is slechts gelukkig wanneer het alles heeft wat het verlangt en dat gebeurt maar af en toe, en voor één ogenblik. Het gevoel is dus geen al te zekere basis. Als je echter de tevredenheid baseert op de intelligentie, de rede, de gedachte, zul je beseffen dat je tevreden moet zijn, zelfs als je je ontevreden voelt en zo zal je denkwijze op korte tijd de wolken verjagen.

Je moet weten dat langdurige ontevredenheid, bewust of onbewust, iets in de mens beschadigt en kapotmaakt en hem ertoe aanzet negatief te handelen. De beste methode om de gevolgen van ontevredenheid (die sommigen gedurende jaren onderhouden en voeden) uit te schakelen, is verschillende keren per dag te danken, ook als er geen reden om te danken is. Danken werkt heel eenvoudig als tegengif dat het gif, veroorzaakt door ontevredenheid, neutraliseert.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. IX