Mensen hebben hun vijf zintuigen zo geperfectioneerd dat zij zich inbeelden dat ze alles zullen weten, alles zullen kennen. En het is waar dat ze veel weten, maar de activiteit van de vijf zintuigen slorpt al hun psychische energie op en er blijft niets over om andere waarnemingsvermogens te ontwikkelen. Te veel andere gewaarwordingen!

Meer en meer gaan mensen op zoek naar sterke prikkels: zien, horen, proeven, zich amuseren, ruziemaken, roepen... Zij beelden zich in dat dit het echte leven is. Nee, het is er slechts een deel van. Men voelt dat men leeft, inderdaad, maar het is een vorm van leven die het echte leven verbergt! Men zoekt het leven altijd te laag... terwijl men het in de hoogte moet zoeken. Wie erin slaagt dat te begrijpen, zal moeite doen om veel gewaarwordingen die het echte begrip, het echte inzicht verhinderen, uit te sluiten. Hij zal trachten zich met de gedachte te verheffen om gewaarwordingen te hebben van een andere aard en kwaliteit, die hem binnenleiden in de pracht van de spirituele wereld.