Probeer bij mensen enkel hun goddelijke natuur, hun ziel, hun geest te bevredigen. Stel niet hun lagere natuur tevreden die egoïstisch, inhalig en veeleisend is... Je zult zeggen: ‘Ja, maar als ik de grillen van mijn vrouw of man niet bevredig, zal die woedend zijn.’ Laat je man of vrouw woedend zijn, maar dien alleen hun goddelijke zijde.

Jezus zei: ‘Laat de doden de doden begraven, en jij die levend bent, volg mij!’ Als men deze woorden ruim opvat, zal men zeer interessante ontdekkingen doen. Waarom hebben mannen en vrouwen zoveel problemen met elkaar? Omdat zij de doden volgen. Ja, de lagere natuur, de persoonlijkheid, moet bij de doden gerangschikt worden. En als men zo hard probeert haar te bevredigen en haar grillen te voldoen, sterft men uiteindelijk ook zelf. Jezus sprak niet over de doden van de kerkhoven; die liggen op hun plaats, en hun ziel leeft trouwens. De doden waarover hij het had, zijn de wezens die geen enkel spiritueel leven hebben: dat zijn de echte doden.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. II, IV en VIII