Hoeveel revoluties hebben al plaatsgevonden in de geschiedenis? Hoe vaak hebben mensen al veranderingen meegemaakt? Maar de situatie werd nooit echt grondig verbeterd. Waarom niet? Omdat ondanks deze veranderingen de mensen nog niet uit de vicieuze cirkel van hun begeerten en slecht beheerste driften zijn gestapt.                                              

Zolang er geen verbetering optreedt in de mentaliteit, zal geen enkele situatie werkelijk verbeteren. Men moet het gebied van de lagere verlangens verlaten en op dat ogenblik zullen de veranderingen inderdaad echte verbeteringen zijn. Maar met dezelfde materialen, met dezelfde elementen, hoe je ze ook combineert, zul je in dezelfde wanorde en tegenspoed blijven leven.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. VIII