Liefde komt van de hemel en keert naar de hemel terug. Er bestaan geen twee, drie of vier liefdes, het is altijd dezelfde liefde, maar begrepen of ervaren op verschillende niveaus. Waar zou de menselijke liefde vandaan komen, als ze niet haar bron zou hebben in God Zelf? Men zegt dat God liefde is, maar men weet niet wat die liefde betekent en men scheidt de fysieke liefde van de sensuele liefde en van de goddelijke liefde. Nee, er bestaat geen scheiding, het zijn allemaal uitingen van dezelfde kracht, van dezelfde energie die van zeer hoog komt.

Je bezit nog niet voldoende licht over het getal één, het ondeelbare. Want dat is juist de liefde: het getal één, en dit getal brengt alle andere getallen voort; twee, drie, vier zijn slechts uitdrukkingen van één. God is één, liefde is één en God is liefde. Al wat niet één is, is in werkelijkheid een aspect van één; en daarom moet men terugkeren naar de eenheid. Wij bevinden ons in de veelheid, aan de buitenkant, en wanneer men zegt dat wij terug naar de eenheid moeten, betekent dat: terugkeren naar God, naar die liefde die één is.

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234, hst. III en VI