De fusie is een universele wet: overal ziet men niets anders dan de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, die bezig zijn met elkaar te versmelten om leven te scheppen. Wanneer wij zingen, vindt die versmelting van de twee principes – de mannelijke en vrouwelijke stemmen – zeer hoog plaats, in de wereld van de ziel en de geest, en zij brengt resultaten voort: vreugde, vrede, volheid.

Door de liederen kunnen wij dus een werk van de hoogste witte magie realiseren voor heel de wereld. Maar het is nodig dat je je meer en meer bewust wordt van deze wet, dat je meer en meer werkt om je te kunnen bevrijden van alle storende elementen die jou vasthouden in lagere gebieden. Zo kun je komen tot die absolute zuiverheid, die heel het wezen in vervoering brengt, tot op het punt dat de mens kleuren en vlammen rond zich uitstraalt. Op dat ogenblik vibreren je stembanden anders, en dragen zij energieën over, die wanneer zij boven versmelten, hemelse schepselen doen ontstaan.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. V en VI